CENTRALE LEVEL EVENTS

Ready for the next level?*

CENTRALE LEVELTESTEN:
Nationaal centraal examen afgenomen door een GIT uit Israël. Meer info IKMF SITE.

6 nov 2021 Centrale leveltest P4 en G levels

7 nov 2021 Centrale leveltest P2

* Deelname wordt bepaald aan de hand van de lokaal afgenomen pretest (zie hieronder). Aanmelden voor de centrale leveltesten doe je pas na akkoord vanuit de pretest

LOKALE LEVEL- & PRETESTEN

TROJAN POWER ACADEMY
GONNETSTRAAT 7 TE HAARLEM

PRETESTEN

(voor centraal examen)
2 oktober 2021
11.00 uur Pretest P2, P4

13 november 2021
11.00 uur Pretest P1

13.00 uur Pretest P3, P5

Kosten €15,-

LOKALE LEVELTESTEN P1,P3,P5*

11 december 2021
11.00 uur Leveltest €65,- P1
(incl. paspoort, level patch en diploma)

13.00 uur  Leveltest P3, P5 €40,-
(incl. level patch en diploma)

 

* Deelname wordt bepaald aan de hand van de lokaal afgenomen pretest (zie hiernaast). 

COPYRIGHT © TROJAN POWER ACADEMY