Femmepower zelfverdediging voor vrouwen

Femmepower helpt de weerbaarheid van vrouwen te vergroten in verbaal of fysiek bedreigende situaties