Month: November 2022

Charlotte Beumer Mind over matter

Kettlebells zijn haar frenemies en de ‘groene hel’ is haar happy place. Welkom in de wereld van schrijver, coach en kravista Charlotte Beumer.

“Ik denk de laatste tijd vaak aan Remy Bonjasky.
Niet zozeer aan hem als persoon, want ik ken hem helemaal niet.”

Lutz Lindenau

Trojans (14) Lutz Lindenau

In de serie Trojans belichten we elke maand een van onze leden en hun zoektocht naar kracht. Deze maand is dat Lutz Lindenau (50), afkomstig uit Berlijn. Na zijn studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, deed hij een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Hij doceert de vakken Duits en Maatschappijleer aan het ROC in Leiden.